Tillbaka

Alsterån.jpg

Utredare med inriktning skyddade områden

Avdelningen för Vattenförvaltning, Vattenmiljöenheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Vattenmiljöenheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Befattningsbeskrivning av utredare

Utredarrollen på Havs- och vattenmyndigheten innebär arbete med planering, utredning och/eller förhandling som behandlar varierade områden, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsbeskrivning

Ditt huvuduppdrag är att utveckla myndighetens föreskrifter och vägledningar inom vattenförvaltningen med fokus på skyddade områden. Skyddade områden är särskilt definierade vattenmiljöer, till exempel dricksvatten eller Natura 2000-områden. För dessa områden finns ofta överlappande direktiv, målsättningar och lagstiftning och HaV behöver förstärka sina resurser på området.

Under 2021 har arbetet påbörjats med att implementera EUs omarbetade dricksvattendirektiv i svensk förvaltning. Det är sannolikt att detta kommer innebära nya uppdrag för Havs- och vattenmyndigheten som myndigheten skyndsamt behöver ta sig an. Ett särskilt fokus blir att knyta samman vattenförvaltningen med de nya uppdragen som bottnar i dricksvattendirektivets målsättningar och krav.

Arbetet bedrivs utifrån Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsperspektiv och genomförs i nära samarbete med kollegor som arbetar med vattenförvaltning, miljöövervakning, biologisk mångfald, prövning och tillsyn och miljöjuridik på myndigheten. Utöver vägledningsarbete innebär tjänsten att bistå i andra enheters angränsande arbete och säkerställa att förvaltningen sker integrerat utifrån ett ekosystemperspektiv i avrinningsområden.

Förvaltningen av vattenmiljöerna kräver en god förståelse för hur olika lagstiftningar samverkar och kan samverka för att ge en effektiv och sammanhängande förvaltning. Vårt uppdrag drivs av vattenförvaltningens behov av ett utvecklat underlag inom ämnesområdet. Därutöver finns ett stort behov av underlag i det kommande arbetet med omprövningen av vattenkraften.

Tjänsten är tidsbegränsad till och med december 2022.

 

Kvalifikationer

Du som söker har naturvetenskaplig kandidatexamen, gärna inom biologi/ekologi, alternativt annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Ytterligare utbildning inom miljövetenskap, miljöförvaltning och/eller miljörätt ser vi som meriterande. Vi vill att du har minst 3 års erfarenhet av arbete inom liknande arbetsområde samt god kännedom om svensk statsförvaltning, samt regeringskansliets och EU:s arbetssätt.

Vi ser gärna att du har kunskap och förståelse för den vattenförvaltning som följer av vattenförvaltningsförordningen samt kunskap och erfarenhet av samordnad tillämpning av vattenlagstiftning som exempelvis livsmedelslagen, miljöbalken och förordningen om områdesskydd.

Du behöver ha mycket goda språkkunskaper i både tal och skrift i svenska samt motsvarande goda kunskaper i engelska.

Som person har du självinsikt, dvs du är medveten om dina styrkor/svagheter och lär av erfarenheter och feedback från omgivningen. Du har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du agerar självständigt och har förmågan att sätta upp mål, strukturera och prioritera för att komma framåt i dina processer. Du är analytisk i betydelsen att du snabbt tar till dig ny kunskap med förmåga att omsätta den i ditt arbete, du ser till helheten och kan se och utveckla effektiva lösningar på problem. Du är tydlig och har en hög kvalitetsmedvetenhet.

Eftersom rollen innebär många interna och externa kontaktytor, söker vi dig som har god samarbetsförmåga och är skicklig på att kommunicera i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/21
Kontakt
  • Anneli Harlén, 0106986137
Facklig företrädare
  • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
  • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2021-04-08
Sista ansökningsdag 2021-05-09