Tillbaka

Utredare med inriktning mot biologisk mångfald

Avdelningen för havsförvaltning, Havsmiljöenheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för havsförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Avdelningen ansvarar också för nationell fiskförvaltning och genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Enheten ansvarar bland annat för samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av havsmiljöförordningen och EU:s havsmiljödirektiv innefattande CIS arbetet, åtgärdsprogram, inledande bedömning, föreskrifter, vägledningar och EU-rapportering med undantag av frågor som rör miljöövervakning

Beskrivning

Med fokus på havsmiljön i Östersjön och Västerhavet arbeta med frågor som rör biologisk mångfald inom havsmiljöförvaltningen. Du kommer att arbeta med bedömning och åtgärder Detta innefattar även arbete inom relevanta arbetsgrupper inom havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom för att verka för att havsmiljöarbetet rörande biologisk mångfald genomförs på ett internationellt samordnat och enhetligt sätt. I tjänsten ingår att bidra till metodutveckling och framtagande av gemensamma underlag för bedömning och åtgärder, och att identifiera forskningsbehov. Arbetet kräver samverkan med relevanta nationella myndigheter inom sakområdet inklusive relevant  lagstiftning, särskilt havsmiljödirektivet och vattendirektivet. Även om arbetet ställer krav på självständighet kommer du arbeta nära tillsammans med kollegor både inom och utom enheten, inom det övergripande arbetet med havsmiljöförvaltning.

Detta arbete innebär samordning av en rad experter inom myndigheter och närliggande organisationer både nationellt och internationellt. Arbetet innefattar också att ge stöd till Regeringskansliet i havsmiljöfrågor i Västerhavet och Östersjön samt att inom det egna arbetsområdet beställa, samla in, bearbeta och analysera  underlag till metodutveckling, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter

Inom ramen för Sveriges arbete med genomförandet av havsmiljödirektivet ansvara för bedömning, indikatorutveckling och åtgärder för marina däggdjur och fåglar samt främmande arter

I arbetet inom de regionala havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar ingår i tjänsten att:

  • Delta på arbetsgrupps- och kommittéemöten samt förbereda underlag inför dessa samt, där så behövs, även ta fram underlag till instruktion till Regeringskansliet.
  • Samordna expertarbetsgrupper
  • Stärka det trilaterala samarbetet inom biologisk mångfald med Danmark och Norge i Skagerrak och Kattegatt

Delta i alla steg i arbetet med uppdatering av  miljöbedömning, föreskrifter och utformning och uppföljning av åtgärder som följer av havsmiljödirektivet och arbetet i Helcom och Ospar.

Arbetet innebär även att bidra till utveckling och uppdatering av miljöövervakning.

Samordna rapportskrivande och framtagande av vetenskapliga texter i samband med miljöbedömning och åtgärdsprogram inom havsmiljöförvaltningen.

Beställa och utforma och kontrakt till externa experter.

Kommunicera det vi gör både externt och internt.

Samarbeta med experter inom HaV, ordna möten med externa aktörer inklusive andra myndigheter och vara med och utveckla samverkan med andra samhällsaktörer såsom branschorganisationer och verksamhetsutövare.

Kvalifikationer

Högskole- eller universitetsexamen om minst 5 år med huvudsaklig inriktning mot marin biologi med fokus på biologisk mångfald eller  likvärdig utbildning.

Disputerad inom för tjänsten relevant ämnesområde

Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant fält samt med erfarenhet av  statligt förvaltningsarbete eller organisationer med förvaltningsnära uppdrag. Erfarenhet av samordning och koordinering av bredare arbetsuppgifter eller projekt  samt klara av att hantera komplexa underlag och forskningsrapporter . Erfarenhet av att arbeta i stora projekt. Kännedom om lagstiftning inom EU och internationella konventioner som berör biologisk mångfald  och deras nationella genomförande.

Erfarenhet av att utveckla beställningar till  experter.

Du är trygg i din professionella roll och strävar alltid efter att skapa och förvalta goda relationer. Arbetet förutsätter att du är strategisk med problemlösande analysförmåga och förmåga till helhetsperspektiv. Du trivs med att driva och utveckla verksamheten och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån givna ramar och riktlinjer. Du behöver vara resultatinriktad och fullfölja såväl egna som gemensamma arbetsuppgifter och mål. För att lyckas i uppdraget krävs att du har en mycket god förmåga att planera, strukturera och genomföra olika arbetsinsatser som löper parallellt.

Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer både internt och externt, så behöver du vara en god kommunikatör och ha mycket god samarbetsförmåga.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/32
Kontakt
  • Mia Dahlström, 010-6986108
Facklig företrädare
  • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
  • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2021-06-11
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Logga in och sök jobbet