Tillbaka

skargardsvy-03--natalie-greppi-stor.jpg

Utredare inom områdesskydd

Avdelningen för Vattenförvaltning, Enheten för biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten för biologisk mångfald arbetar med skydd och bevarande av naturtyper och arter, restaurering samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Vi söker dig med erfarenhet från arbete med skyddade naturområden.

Beskrivning

Utredarrollen på HaV innebär arbete med planering, utredning och/eller förhandling som behandlar varierade områden, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter

Vi söker en utredare inom akvatiskt områdesskydd. Arbetet omfattar att samverka med och vägleda länsstyrelser och kommuner om inrättande, förvaltning och uppföljning av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Du ingår i en arbetsgrupp som ansvarar för att driva och utveckla arbetet med skydd och förvaltning av värdefulla akvatiska miljöer, samt stötta som expert i processer som rör områdesskydd inom andra delar av myndigheten. I uppgifterna ingår också att ta fram underlag och analyser inom olika projekt och regeringsuppdrag, handlägga bidragsbeslut, samt följa upp, utvärdera och sammanställa utfört arbete.

Arbetet sker i nära samverkan med länsstyrelser, kommuner, nationella myndigheter, branschorganisationer och intresseorganisationer som berörs av sakområdet. Även viss internationell samverkan inom områdesskydd kan komma att ingå, främst inom regionala konventioner och EU-samarbetet. 

Inom ramen för tjänsten kan även andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde förekomma. Tjänsten är en visstidsanställning tom 2022-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. 

Kvalifikationer

Vi vill att du har:

 • Akademisk examen inom relevant ämnesområde, t ex biologi eller miljövetenskap.
 • Goda kunskaper om arter, naturtyper och biologisk mångfald.
 • Erfarenhet av arbete med inrättande av områdesskydd, reservatsförvaltning eller motsvarande.
 • Goda kunskaper inom statlig förvaltning.
 • Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

 

Vi ser gärna att du även har:

 • Erfarenhet av samverkan med eller kommunikation till olika aktörer
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Erfarenhet av arbete med art- och habitatdirektivet, inklusive Natura 2000

Egenskaper, färdigheter och förmågor

Som utredare hos oss behöver du ha helhetsperspektiv och god analytisk förmåga. Du kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån givna ramar och fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål. För att lyckas i din roll behöver du vara strukturerad, självständigt kunna driva uppgifter och vara van vid att hantera flera uppdrag samtidigt. Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer både internt och externt, så behöver du även vara en god kommunikatör och ha mycket god samarbetsförmåga. Du är trygg i din professionella roll, är prestigelös och har god förmåga att vara ansvarstagande och konstruktiv tillsammans med andra.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/33
Kontakt
 • Mia Olausson, 010-698 6003
Facklig företrädare
 • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2021-05-28
Sista ansökningsdag 2021-06-20