Tillbaka

tumlare-01--susanne-viker.jpg

Utredare inom arbete kopplat till EU:s art- och habitatdirektiv

Avdelningen för Vattenförvaltning, Enheten för biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten för biologisk mångfald arbetar med skydd och bevarande av naturtyper och arter, restaurering samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Vi söker dig med goda kunskaper inom biologisk mångfald, skydd och åtgärdsarbete på nationell nivå och EU-nivå.

Beskrivning

Utredarrollen på HaV innebär arbete med planering, utredning och/eller förhandling som behandlar varierade områden, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter

Tjänstens huvudinriktning är art- och åtgärdsarbete med särskilt fokus på Natura 2000 och EU:s art- och habitatdirektiv. I uppgifterna ingår att vägleda och samverka med länsstyrelserna och andra aktörer, bland annat genom att ta fram underlag och analyser, handlägga olika typer av beslut, samt följa upp, utvärdera och sammanställa utfört arbete. En annan viktig del är att i egenskap av expert stötta processer som berör sakområdet inom andra delar av myndigheten samt att leda egna projekt och regeringsuppdrag. 

Arbetet sker i nära samverkan med länsstyrelser, kommuner, nationella myndigheter, branschorganisationer och intresseorganisationer som berörs av sakområdet. Deltagande i relevanta expertgrupper på EU-nivå kan bli aktuellt. 

Inom ramen för tjänsten kan även andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde förekomma.

Tjänsten är ett föräldravikariat som beräknas pågå till 8 maj 2022. 

Kvalifikationer

Vi vill att du har:

 • Akademisk examen inom relevant ämnesområde, t ex biologi eller miljövetenskap.
 • Goda kunskaper inom arbetsfältet arter, naturtyper och biologisk mångfald.
 • God kunskap om svensk statlig förvaltning.
 • Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
 • Goda kunskaper i och erfarenhet av projektledning.
 • God kännedom om art- och habitatdirektivet, inklusive Natura 2000

Vi ser gärna att du även har:

 • Erfarenhet av arbete med akvatiska arter och naturtyper
 • God kännedom om EU:s institutioner och funktioner, särskilt samarbetet kring biodiversitet och naturvårdsfrågor på EU-nivå

Egenskaper, färdigheter och förmågor

Du är trygg i din professionella roll och strävar alltid efter att skapa och förvalta goda relationer. Arbetet förutsätter att du är strategisk med problemlösande analysförmåga och förmåga till helhetsperspektiv. Du trivs med att driva och utveckla verksamheten och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån givna ramar och riktlinjer. Du behöver vara resultatinriktad och fullfölja såväl egna som gemensamma arbetsuppgifter och mål. För att lyckas i uppdraget krävs att du har en mycket god förmåga att planera, strukturera och genomföra olika arbetsinsatser som löper parallellt.

Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer både internt och externt, så behöver du vara en god kommunikatör och ha mycket god samarbetsförmåga.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/34
Kontakt
 • Mia Olausson, 010-698 6003
Facklig företrädare
 • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2021-05-28
Sista ansökningsdag 2021-06-20