Tillbaka

Utredare - i vattenkraftrelaterade frågor

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning,

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Vill du jobba med vattenkraft och vattenmiljö?

Arbetsuppgifter

Expert inom området vattenkraft och fysisk påverkan.

Tjänsten innebär att företräda Havs- och vattenmyndigheten i prövningsmål men också att arbeta med tillsynsvägledning mot länsstyrelserna inom det vattenrättsliga området. Ett särskilt fokus läggs på vattenkraftsrelaterade frågor. 

 

Du kommer att arbeta med och utveckla vägledning inom myndighetens ansvarsområden, med särskilt fokus på vattenverksamheter såsom exempelvis vattenkraft och dammar. I dina arbetsuppgifter ingår även att medverka i att genomföra myndighetens uppdrag i miljöbalksprövningsprocessen med särskild inriktning mot vattenverksamhet. Detta innebär att delta i prövningsprocessen i prioriterade ärenden alltifrån samråd till tillståndsprövning i mark- och miljödomstol och ev. överprövande instans. Det uppdraget innefattar ansvar för att bereda utredningar, ställningstaganden, yttranden och föra myndighetens talan i domstolsförhandlingar. Exempel på andra arbetsuppgifter du gör:

 • Arbeta med och utveckla vägledning inom myndighetens ansvarsområden, med fokus på vattenverksamhet, särskilt vattenkraft.

 • Medverka i att genomföra myndighetens uppdrag i miljöbalksprövningsprocessen med vattenverksamhetsrelaterade ärenden,  särskilt med inriktning mot vattenkraften. Detta  innebär att delta i prövningsprocessen i prioriterade ärenden alltifrån samråd till tillståndsprövning i mark- och miljödomstol och ev. överprövande  instans. Detta innefattar ansvar för utredningar, ställningstaganden, yttranden och medverkan i domstolsförhandlingar.

 • Samverkan med andra myndigheter och branschkontakter.

 • Planera, delta i och genomföra seminarier och utbildningsinsatser, så väl internt som externt, i vägledande syfte.
 • Med fokus på tillsynsvägledningsfrågor, analysera, granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag, som tas fram av myndigheten.
 • Bedöma effekter av, såväl utförda som, föreslagna insatser eller åtgärder i tillsynsverksamheter.
 • Ge stöd till myndighetens arbete med övrig vägledning inom havs- och vattenförvaltning.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på myndigheten

Kvalifikationer

Du som söker denna tjänst ska ha:

 • akademisk examen med naturvetenskaplig- eller teknisk inriktning som exempelvis hydrolog, biolog med inriktning sötvattensekologi eller civilingenjör inom väg- och vatten.
 • minst två års erfarenhet av tekniskt inriktat arbete med vattenkraftsrelaterade frågor och annat relaterat till konstruktioner i vatten och eller med miljöfrågor relaterat till vattenkraftutbyggnad eller vattenverksamhet
 • god kunskap i nationell miljölagstiftning och förvaltningslagstiftning
 • mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift och motsvarande goda kunskaper på engelska.

För tjänsten är det särskilt meriterande om du har

 • masterexamen utbildning inom miljövetenskap, miljö- och eller vattenförvaltning, miljörätt, kunskap om kopplingen mellan hydromorfologiska och ekologiska strukturer och funktioner i sötvatten och GIS-kompetens.
 • erfarenhet av hydrauliska beräkningar
 • erfarenhet av myndighetsarbete med prövning och tillsyn
 • erfarenhet av internationellt arbete erfarenhet att utveckla beställningar till externa experter.

 

Som person ska du som söker:

 •  vara initiativtagande, självgående och flexibel
 • vara stabil och visa på gott omdöme
 • ha god samarbets- och kommunikationsförmåga
 • ha sinne för struktur och prioritering
 • ha problemlösande analysförmåga och förmåga till helhetsperspektiv
 • ha förmåga att förstå verksamheten, dess processer och hur det som ska beställas ska stödja verksamheten.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast efter överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Vi kan erbjuda ett spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

 

Ansökan ska göras via vår hemsida havochvatten.se/Jobba hos oss eller direkt via Varbi.com.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/7
Kontakt
 • Ann Lundström, 010-698 6830
Facklig företrädare
 • Stig Thörnqvist, OFR-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
 • Karin Linderholm, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
Publicerat 2019-04-26
Sista ansökningsdag 2019-05-19