Tillbaka

Teamledare för fiskerikontrollens EU-arbete

Avdelningen för fiskerikontroll, Fiskeriuppföljningsenheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för fiskerikontroll ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

För att förvaltningens mål om ett långsiktigt hållbart fiske ska nås är det viktigt med en ändamålsenlig och effektiv fiskerikontroll. Kontrollarbetet syftar till att de fiskekvoter Sverige tilldelats inte överskrids samt att fisket och livsmedelskedjan följer gällande regler på fiskets område. Fiskeriuppföljningsenheten, där denna tjänst är placerad, ansvarar för den övergripande planeringen, samordningen och uppföljningen av myndighetens fiskerikontroll.

Arbetsbeskrivning

En viktig del av fiskerikontrollen är det arbete som sker inom EU och med den gemensamma fiskeripolitiken som grund. Vi söker nu en utredare som ska ansvara för samordningen av fiskerikontrollens arbete inom EU och i övriga internationella grupper och forum. Som teamledare kommer du att leda och fördela det dagliga arbetet, säkerställa ett effektivt arbetssätt inom teamet och att kontrollaspekter tas i beaktande tidigt i regleringsarbetet. Vi håller just nu på att bygga upp ett teambaserat arbetssätt och som teamledare förväntas du ansvara för att utveckla effektiva arbetsformer och processer.

Arbetet som teamledare för fiskerikontrollens EU-frågor sker utifrån ett helhetsperspektiv, rollen är avdelningsövergripande och rapportering av arbetet sker till ledningsgruppen på avdelningen för Fiskerikontroll. Det operativa arbetet sker i nära dialog med fiskeriförvaltningen.

I ditt uppdrag ingår också att:

  • Samordna och bereda annoteringar och annat fiskerikontrollrelaterat underlag på begäran från Regeringskansliet, exempelvis inför Rådsarbetsgrupper.
  • Ansvara för dokumentation, rapportering och information från internationella kontrollarbetsgrupper.
  • Samordna, bereda och ta fram förslag på vidare hantering inom fiskerikontrollen inför beslut om nya EU-regleringar av fisket.
  • Ansvara för att relevanta internationella fiskerikontrollfrågor samråds och samverkas med berörda myndigheter, fiskerinäringen och andra intresseorganisationer.
  • Vara kontaktperson gentemot regeringskansliet och andra myndigheter (till exempel Kustbevakningen) avseende fiskerikontrollrelaterade frågor inom EU.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och start enligt överenskommelse.


Kvalifikationer
Du som söker har master- alternativt magisterexamen inom samhälls-, natur- eller annan tvärvetenskaplig inriktning. Vi ser det som meriterande med utbildning inom ledarskap, projektledning eller motsvarande. Du har gedigen erfarenhet, minst fem år, av utredningsarbete med koppling till EU:s olika beslutsprocesser eller lagstiftningsförfaranden. Du har erfarenhet av att samla in, bearbeta och analysera information samt sprida den till relevanta mottagare. Vi vill också att du har erfarenhet av arbete i nära dialog och samverkan med andra myndigheter inklusive regeringskansliet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom EU:s gemensamma fiskeripolitik samt erfarenhet av tillsynsarbete inom offentlig förvaltning.

Du behöver ha mycket goda språkkunskaper i både tal och skrift i svenska samt motsvarande kunskaper i engelska. Det är meriterande om du även kan något ytterligare EU-språk.

Som person är du engagerad och drivande i att utveckla verksamheten, både självständigt och tillsammans med andra. Du har förmåga att planera, utveckla och utvärdera arbetsprocesser inom verksamhetsområdet och du arbetar strukturerat för att uppnå resultat. Du har hög analytisk kapacitet samtidigt som du i din teamledarroll behöver ha förmåga till helhetssyn. Du har förmåga att se samband och sammanhang och kan på så sätt göra långsiktiga konsekvensanalyser. Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer både internt och externt, behöver du vara en god kommunikatör och ha mycket god samarbetsförmåga. Eftersom din roll är att leda ett team behöver du ha ledaregenskaper med förmåga att ta tillvara på teamets kompetens och drivkraft. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med andra.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/28
Kontakt
  • Ellinor Rutgersson, 010-698 6000
Facklig företrädare
  • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
  • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2021-04-30
Sista ansökningsdag 2021-05-09