Tillbaka

Två personer.jpg

Samordnare art- och habitatdirektivet

Havs- och vattenförvaltningsavdelningen

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra nationella och internationella frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Utredare, fokus samordning art- och habitatdirektivet

Beskrivning

Utredarrollen på HaV innebär arbete med planering, utredning och/eller förhandling som behandlar varierade områden, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga uppgift kommer att vara samordning av Havs- och vattenmyndighetens arbete med EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) i akvatiska miljöer. Tjänsten är delvis ny och du kommer att vara med och påverka hur den ska utformas. Arbetet omfattar bland annat ansvar för att föreslå och följa hur myndigheten genomför åtgärder som har till syfte att främja bevarandet av prioriterade livsmiljöer och prioriterade arter av gemenskapsintresse. Det omfattar också Natura 2000, inklusive stöd och vägledning till länsstyrelserna. I uppgifterna ingår planering, utredning, formulering av uppdrag och mål, samt utveckling av metoder och rutiner för arbetet.

Du ska förmedla kunskap om art- och habitatdirektivet och dess kopplingar till annan verksamhet på myndigheten. Det innebär bland annat att medverka till att art- och habitatdirektivet beaktas inom arbete med havsmiljödirektivet, vattenförvaltningsdirektivet och den gemensamma fiskeripolitiken. Du kommer samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut. Du kommer också att arbeta i nära samverkan med enheten för miljöövervakning, som bland annat ansvarar för biogeografisk uppföljning.

Du kommer att vara kontaktperson för art- och habitatdirektivet och Natura 2000 gentemot andra myndigheter och arbeta i samverkan med dessa, främst Naturvårdsverket och Artdatabanken. Du kommer också att delta i flera olika EU-drivna processer såsom PAF (Prioritized Action Framework), biogeografiska seminarier och medverka i samordningsmöten med regeringskansliet.

Du förväntas också att kunna arbeta med andra strategiska frågor inom biologisk mångfald.

Kvalifikationer

Du som söker denna tjänst ska ha minst master/magisterexamen inom relevant ämnesområde. Ytterligare krav är att du har goda kunskaper inom arbetsfältet arter, naturtyper och biologisk mångfald. Du ska ha erfarenhet av arbete med processledning, samordning och/eller samverkan från liknande uppdrag. Ännu ett krav är att du har flerårig erfarenhet av arbete på myndighet, liksom god kunskap om svensk förvaltning. Du ska även ha goda språkkunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Erfarenhet av arbete med Natura 2000 eller andra delar av art- och habitatdirektivet är meriterande. Det är till din fördel med erfarenhet av arbete med processer inom EU, FN, OECD eller annat som vi bedömer relevant. För att lyckas i rollen bör du också ha erfarenhet av samverkan med olika aktörer inom naturvård eller annat miljöarbete som bedöms relevant för uppdraget.

Personliga egenskaper, färdigheter och förmågor

Uppdraget kräver att du är analytisk och har mycket god förmåga att arbeta strategiskt. Du är trygg i din professionella roll och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån angivna ramar och riktlinjer. För att lyckas i din roll behöver du också vara strukturerad och van att hantera flera uppdrag samtidigt. Du är resultatinriktad och fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål.

Du trivs med att vara drivande och utveckla verksamheten, både självständigt och tillsammans med andra. Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer både internt och externt, så behöver du vara en god kommunikatör och ha mycket god samarbetsförmåga.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg, men var arbetet förläggs sker enligt överenskommelse med din chef. Du kommer att anställas med befattningen utredare. Vi kan erbjuda ett mycket spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters promenad från Centralstationen. Anställningen med befattningen utredare är en allmän visstidsanställning med start enligt överenskommelse och under en period på cirka två år.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/31
Kontakt
  • Mia Olausson, 010-698 6003
Facklig företrädare
  • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
  • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2020-06-15
Sista ansökningsdag 2020-07-01