Tillbaka

Informationsarkitekt

Avdelningen för digital utveckling, Enheten för IT-styrning och analys

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Avdelningen för digital utveckling har uppdraget att leda myndighetens digitalisering, utforma lösningar och leverera IT-tjänster. Vi stödjer verksamheten i att nyttja digitaliseringens möjligheter och användandet av modern teknologi i myndighetens uppdrag att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Blir du engagerad av möjligheterna med digitaliseringen och vill använda IT i framkant för att vårda och utveckla några av våra viktigaste naturtillgångar vill vi gärna att du blir en av oss.

Avdelningen för digital utveckling består av ett 80-tal personer, både medarbetare och konsulter. Här finns tre enheter, drift och förvaltning, IT-styrning och analys samt systemutveckling.

Informationsarkitekt

Vi söker dig som vill bidra till att göra vår digitala transformation möjlig och samtidigt bidra till miljönytta!

Som vår blivande informationsarkitekt kommer du befinna dig mitt i händelsernas centrum och i den del av organisationen som sätter arkitekturen för myndigheten och som gör vår digitala transformation möjlig. Med en ny digital strategi som grund ökar nu myndigheten hastigheten sin digitala transformation. Viktiga digitala förmågor som lyfts upp i digitala strategin är att hantera informationstillgångar, digital samverkan och verksamhet- och informationsanalys.

Det team du kommer tillhöra består av arkitekter och verksamhetsutvecklare som jobbar på olika nivåer, från lösnings- till affärsarkitektur. Vi jobbar nära varandra där vi ser styrkan i våra olika kompetenser och förmågor och hur vi på bästa sätt får ut det mesta av vår variation.

För oss är vår nya informationsarkitekt en mix av någon som både kan anta en strategisk position men som bitvis även kan agera operativt. Det betyder att du har förmågan att kunna röra dig mellan dessa två nivåer och ofta skifta fokus. Du är en visionär vilket innebär att du har ett genuint intresse för vad som sker både nationellt, men även internationellt kring trender och nya standarder inom informationsarkitektur och där du kan fånga upp dessa och omsätta till verksamheten.


Arbetsuppgifter

Som informationsarkitekt kommer du att vara navet för att ta fram myndighetens övergripande informationsarkitektur likväl som lösningsspecifika informationsarkitekturer för digitala lösningar. Tillsammans med EA-teamet jobbar du med resten av organisationen för att få fram ramar, principer och riktlinjer som lägger grunden för att frigöra möjligheterna med myndighetens information för att ta fram nästa generation av tjänster.

Utifrån verksamhetens behov kommer du att kartlägga och översätta begreppsmodeller till standardiserade informationsmodeller för att sedan modellera realiseringen via datamodeller. Via detta angreppssätt kan vi översätta informationsbehovet från verksamheten till lösningsförslag.

Du bidrar i EA-funktionen med att ansvara för att det finns en lämplig styrmodell och andra strukturer på plats för att utveckla, förvalta, planera och följa upp arkitekturarbetet. EA-funktionen upprättar och förvaltar strukturer för samarbete mellan olika slags arkitekter och övriga intressenter där särskilt fokus ges till användarna av arkitekturen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

 • utveckla och förvalta övergripande informationsarkitektur, informationsmodellering och informationsförvaltning
 • stödja pågående förändringsaktiviteter genom följsamhetsanalys
 • delta i projekt som informationsarkitekt
 • stödja införandet av metadatahantering på myndigheten
 • introducera och utbilda verksamheten i informationshantering.

Då EA-funktionen är nystartad deltar du i arbetet med gradvis bygga upp metod och arbetssätt.


Kvalifikationer

Du som söker denna tjänst ska ha akademisk examen motsvarande kandidatnivå inom IT-området såsom systemvetare, dataingenjör eller annat område som bedöms relevant för tjänsten.

Det är viktigt att du har en bred IT-kompetens och ca 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom IT-området där du under de senare åren haft ett tydligt fokus på strategi och taktik.

Som arkitekt ska du ha arbetat minst fem år med arkitekturfrågor, även på en mer övergripande nivå. Din erfarenhet omfattar arbete med att 

 • driva förändringsarbete och leda processtyrd verksamhet
 • kommunicera och arbeta i nära relation med hela verksamheten
 • arbeta med digital verksamhetsutveckling tillsammans med ledningsgrupper

Du har även djup kunskap inom begreppsmodellering och informationsmodellering. För att lyckas med uppdraget krävs även att du har kompetensen att förstå och modellera informationsflöden, detta exempelvis i koppling till tjänsteflöden och "business scenarios".

Vi ser gärna att du är certifierad verksamhetsarkitekt. Har du följande erfarenheter är även de till din fördel:

 • arbete med informationsarkitektur i informationstunga organisationer
 • arbete med IT-arkitektur i informationstunga organisationer
 • utveckling av begrepps-/informationsmodeller/informationsstrategier
 • stöd till utvecklingsprojekt vid strategiska vägval inom informationsarkitekturområdet
 • översättning av verksamhet till informationsarkitektur
 • arbete med modelleringsverktyg. 

Du vill vara med och bidra till att skapa samhällsnytta och är därför intresserad av att följa med både i samhälls- och teknikutvecklingen.
 

Egenskaper, färdigheter och förmågor

Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har en naturlig fallenhet för samarbete med olika typer av intressenter där din talang är att kunna lyssna in, tänka från helhet och omsätta i verksamhet med förmåga att anpassa framförandet så det blir mottagligt för mottagaren. Du har en hög analytisk fallenhet vilket för oss innebär att du kan göra antaganden, dra slutsatser och utifrån dem driva alternativt föreslå åtgärder. Du är nyskapande till din karaktär vilket visar sig genom att du med lätthet kan fånga behov, se potential och ge konkreta lösningar.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Villkor

Du kommer att vara anställd vid enheten för IT-styrning och analys, som är en del av avdelningen för digitalisering. Du ingår i en nystartad EA-funktion som består av en chefsarkitekt EA, en informationsarkitekt, tre lösningsarkitekter och en infrastrukturarkitekt. Du arbetar även nära avdelningens verksamhetsutvecklare.

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, på promenadavstånd från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde efter överenskommelse.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/47
Kontakt
 • Torbjörn Attnäs, 010-698 6010
Facklig företrädare
 • Karin Linderholm, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2019-09-02
Sista ansökningsdag 2019-10-13