Tillbaka

Enhetschef Miljöinformationsenheten

Kunskapsavdelningen

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Avdelningen för miljöanalys ansvarar för myndighetens miljöinformationsarbete, internationella arbete och kunskapsförsörjning genom analyser, utredningar, forskningsberedning, miljömålsuppföljning och rapportering om tillståndet i miljön.

Enhetschef, miljöinformation

Beskrivning 

Enheten ansvarar för myndighetens arbete med miljöinformation.

Avdelningen för miljöanalys som formellt bildas 1 september 2020 består av cirka 40 medarbetare fördelade på fyra enheter:

 • Miljöövervakning
 • Miljöinformation
 • Miljöuppföljning
 • Internationell utveckling.

Tills dess att beslutad omorganisation genomförs sker rekrytering till Kunskapsavdelningen som kommer att övergå i nya avdelningen för miljöanalys den 1 september 2020.

Initialt innebär uppdraget att bygga upp en ny enhet på myndigheten. I detta ingår att etablera väl fungerande samverkan internt och externt på miljöinformationsområdet.

Därför söker vi nu dig som är engagerad, trygg och rutinerad i ledarrollen och som tillsammans med enhetens medarbetare vill leda enheten i det nya utvecklingsarbetet. Ansvaret som enhetschef omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.

Du kommer att rapportera till nya chefen för avdelningen för miljöanalys och ingå i avdelningens ledningsgrupp samt myndighetens chefsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Som enhetschef leder du en nybildad enhet som ska vara ett stöd för hela myndighetens miljöinformationshantering, från beställning till tillgängliggörande. Det innebär att du leder arbetet med att utveckla och förvalta processer och arbetssätt, som ibland omfattar även andra myndigheter, till stöd för Havs- och vattenmyndighetens uppdrag. Inledningsvis ingår i enhetens uppgifter:

 • ansvar för
  - förvaltning och vidareutveckling av myndighetens bibliotek, dess digitala databaser om miljöinformation samt tillhörande sökverktyg,
  - tillgängliggörande av myndighetens rapporter i databasen Diva,
  - processen för beställning och hantering av miljöinformation,
 • stöd till
  - tillgängliggörande och spridning av miljöinformation med hjälp av bibliotekets infrastruktur och andra verktyg, databaser och karttjänster,
  - informationsklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens rutin för informationsskydd,
  - tillgängliggörande och vidareutnyttjande av miljöinformation enligt gällande regelverk, speciellt EU:s direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI) samt lagen och förordningen om geografisk information (Inspire),
  - beställningar av arbete med geografisk information och annan miljöinformation, exempelvis statistik, rapporter eller modeller,
 • beställning av löpande datavärdskap för hantering av miljöövervakningsdata samt utveckling av befintliga och nya datavärdskap,
 • koordinering av myndighetens arbete med nästa generation vatteninformation och tillhörande informationsplattformar.

Eftersom du ansvarar för övergripande processer och arbetssätt ser du även till att dessa kommuniceras tydligt inom myndigheten. Du leder, fördelar och prioriterar mellan viktiga leveranser i enhetens arbete på ett tydligt och utvecklande sätt. I nära dialog engagerar, motiverar och stödjer du enhetens medarbetare. Du medverkar till gott arbetsklimat, delaktighet och samverkan med medarbetare och personalföreträdare.

Tillsammans med enhetens medarbetare och i nära samarbete med avdelningens övriga enheter utvecklar du verksamheten mot beslutade mål där digitalisering och processutveckling är viktiga verktyg. I samarbete med medarbetarna planerar du också samt följer du upp enhetens verksamhet och ekonomi och rapporterar till avdelningschef.

Du deltar tillsammans med avdelningens övriga chefer i ledningsgruppens arbete med ansvar för avdelningens utveckling mot beslutade mål. Du kommer att företräda enheten och avdelningen i kontakter med departement, myndigheter och övriga intressenter, såväl nationellt som internationellt. I uppdraget ingår att du samverkar med berörda chefer i myndighetens sak- och stödverksamheter. Du fattar beslut som ligger inom ansvarsområdet för enheten.

Kvalifikationer

Krav

Vi söker dig som har akademisk examen, minst master/magisterexamen eller motsvarande, utbildning inom naturvetenskap eller teknik med inriktning mot informationshantering, miljöinformation eller motsvarande som bedöms relevant för uppdraget.

Vidare har du minst 5 års arbetslivserfarenhet inom, för uppdraget, relevant verksamhet. Din erfarenhet ska omfatta ansvar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö från ett tidigare chefsuppdrag på minst ett år. Du har bland annat hanterat medarbetarsamtal och personalutveckling. För uppdraget krävs att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Meriterande

Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning. Ytterligare meriter är

 • erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete både avseende de organisatoriska och verksamhetsinriktade frågorna
 • erfarenhet av miljöinformationshantering
 • god kännedom om svensk statsförvaltning, samt regeringskansliets och EU:s arbetssätt
 • god kunskap om lagstiftning avseende miljöinformation och informationshantering.

 

Personliga egenskaper, färdigheter och förmågor som chef och ledare på HaV

Du är en person som tar initiativ, uppnår resultat och kan hantera ändrade förutsättningar. Vidare är du strukturerad med förmåga att driva beslutade processer i mål.  Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Det krävs även att du har god förmåga att kommunicera, samverka och samarbeta.

På Havs- och vattenmyndigheten vill vi ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap. Genom ett hälsofrämjande och inkluderande förhållningssätt skapar du arbetsglädje. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att trivas på jobbet och prestera. Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft. Du har ett kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 promenad från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning som utredare med förordnande som enhetschef. Start snarast enligt överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/13
Kontakt
 • Thomas Klein, 010-698 6049
Facklig företrädare
 • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2020-06-01
Sista ansökningsdag 2020-08-14