Tillbaka

Enhetschef forskning och miljömål

Kunskapsavdelningen, Enheten för forskning och miljömål

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Kunskapsavdelningen ansvarar för myndighetens kommunikationsfrågor, internationella arbete och kunskapsförsörjning genom analyser, utredningar, forskningsberedning, miljömålsuppföljning och rapportering om tillståndet i miljön.

Enhetschef till enheten för forskning och miljömål

 

Har du erfarenhet av klimatfrågor och Agenda 2030 och är en van ledare?

Beskrivning

Som enhetschef för enheten för forskning och miljömål ansvarar du för daglig ledning av enhetens personal och samverkan med andra avdelningar på myndigheten. Vidare ingår verksamhetsplanering, budgetering samt uppföljning av den egna enhetens verksamhet.

Som enhetschef för forskning och miljömål rapporterar du till avdelningschefen för kunskapsavdelningen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du medverkar därför vid myndighetens och avdelningens chefsmöten och bidrar till den strategiska utvecklingen av Kunskapsförsörjning på HaV.

Arbetsuppgifter

Rollen omfattar särskilt att

 • leda utvecklingen av myndighetens digitala biblioteksfunktion
 • delta i myndighetens arbete med digitalisering och informationsförsörjning
 • leda myndighetens arbete med forskningsbeställningar och utlysningar i samverkan med Naturvårdsverket och andra forskningsfinansiärer
 • leda arbetet med uppföljning och utvärdering av miljömål och delmål inom Agenda 2030 i nära samverkan med andra nationella myndigheter (Naturvårdsverket, SCB med flera).

I din roll har du det övergripande ansvaret för att leda utvecklingsarbetet avseende metoder för samhälls- och miljöekonomisk analys samt för att samordna den officiella statistiken på myndigheten.

Som enhetschef är du navet för enheten såväl internt på HaV som externt och utvecklar tillsammans med medarbetarna enhetens verksamhet.
Detta innebär bland annat att du

 • leder och fördelar arbetet på enheten på ett tydligt och lyhört sätt
 • engagerar, motiverar och stödjer enhetens personal
 • bidrar till ett gott samarbete på enheten och mellan enheter
 • håller medarbetar- och lönesamtal
 • främjar medarbetarnas kompetensutveckling
 • säkerställer och utvecklar kontakter med berörda departement, myndigheter och andra intressenter
 • säkrar kvalitet i enhetens leveranser
 • verksamhetsplanerar och följer upp och redovisar den egna enhetens verksamhet
 • driver det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten
 • medverkar vid myndighetens och avdelningens chefsmöten.

Kvalifikationer

Krav

Du som söker denna tjänst ska ha:

 • akademisk examen motsvarande masterexamen (alternativt magisterexamen inklusive arbetslivserfarenhet vi menar motsvara mastersnivå)
 • utbildning med inriktning mot samhällsvetenskap, naturvetenskap eller tvärvetare inom för myndigheten relevant område
 • ledarskapsutbildning.

Vi söker dig som är generalist och som arbetat i olika miljöer. Din breda och minst femåriga arbetslivserfarenhet ska omfatta:

 • ledning av arbetsgrupper/projektteam i minst 3 år
 • arbete inom offentlig sektor
 • strategiskt utvecklings- och analysarbete
 • klimatfrågor och Agenda 2030
 • samverkan i komplexa processer
 • forskningsadministration.

Det är även krav på att du har god kännedom om svensk statsförvaltning, samt regeringskansliets och EU:s arbetssätt. Din erfarenhet ska även omfatta konflikthantering och erfarenhet av medarbetarsamtal. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Önskemål

Vi ser gärna att du har en bred ämnesmässig bakgrund. Är du disputerad eller med motsvarande kompetens inom myndighetens verksamhetsområde är även det till din fördel. Likaså om du har ledarskapsutbildning företrädesvis med fokus på personlig utveckling. Andra önskemål är att du har chefserfarenhet där du arbetat med

 • personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, verksamhetsansvar, budgetansvar och arbetsfördelningsansvar
 • verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning
 • digitalisering och miljödatafrågor, både nationellt och internationellt.

Då enheten har stort internationellt fokus ser vi även gärna att du har ytterligare språkkunskaper relevanta för arbete inom EU såsom tyska, franska och/eller spanska.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

 

Egenskaper, färdigheter och förmågor som chef och ledare på HaV

Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare kan du tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Det innebär att du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.  Du ser helheten, kan prioritera och integrera olika delar av verksamheten till en helhet och har god omvärldsorientering. Vi ser också att du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, du sätter upp och håller tidsramar. Likaså krävs att du har en problemlösande analysförmåga.

På Havs- och vattenmyndigheten vill vi ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap. Genom ett hälsofrämjande och inkluderande förhållningssätt skapar du arbetsglädje. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att trivas på jobbet och prestera. Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft. Du har ett kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning som utredare med förordnande som enhetschef. Start snarast enligt överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning.

 

Ansökan

Ansökan ska göras via HaV:s karriärsida.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/79
Kontakt
 • Anna Jöborn, 010-698 6006
Facklig företrädare
 • Karin Linderholm, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2019-12-08