Tillbaka

Enhetschef, enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Vi söker enhetschef för miljöprövning

Vill du vara med och påverka målen för den svenska havs- och vattenmiljöpolitiken? 

Beskrivning

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön och fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Arbetsuppgifter

Enheten ansvarar för: 

 • myndighetens deltagande i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för vattenmiljön, havsmiljön eller fisket
 • tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden
 • frågor om skydd av dricksvattenresurser
 • frågor som rör små avlopp samordning av miljöanpassning av vattenkraften.

Som enhetschef för enheten för miljöprövning ansvarar du för daglig ledning av enhetens medarbetare och samverkan med andra avdelningar på myndigheten. Vidare ingår verksamhetsplanering, budgetering samt uppföljning av den egna enhetens verksamhet. Enheten har för nuvarande tretton medarbetare.

Tills dess att ny organisation genomförs den 1 september sker rekrytering till avdelningen för havs- och vattenförvaltning. Avdelningen fördelas då på två nya avdelningar och enheterna för Miljöprövning, Vattenmiljö och Biologisk mångfald utgör nya avdelningen för vattenförvaltning.

Således rapporterar du från 1 september till avdelningschefen för vattenförvaltning och ingår i avdelningens ledningsgrupp och myndighetens chefsgrupp.

Du medverkar därför vid myndighetens och avdelningens chefsmöten och bidrar till den strategiska utvecklingen av åtgärdsarbetet som behövs för att Sverige ska nå målen för havs- och vattenmiljöpolitiken.

Som enhetschef är du navet för enheten såväl internt på HaV som externt och utvecklar tillsammans med medarbetarna enhetens verksamhet. Detta innebär bland annat att du

 • leder och fördelar arbetet på enheten på ett tydligt och lyhört sätt
 • engagerar, motiverar och stödjer enhetens personal
 • bidrar till ett gott samarbete på och mellan enheter och avdelningar
 • håller medarbetar- och lönesamtal
 • främjar medarbetarnas kompetensutveckling
 • säkerställer och utvecklar kontakter med berörda departement, myndigheter och andra intressenter
 • säkrar kvalitet i enhetens leveranser
 • verksamhetsplanerar och följer upp och redovisar den egna enhetens verksamhet
 • driver det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten.

Kvalifikationer

Krav

Du som söker denna tjänst ska ha:

 • akademisk examen motsvarande minst master/magisterexamen inom relevant område
 • minst 5 års arbetslivserfarenhet med för rollen relevant arbetsområde/funktion
 • erfarenhet av personalutveckling, medarbetarsamtal och arbetsmiljöfrågor inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete
 • minst två års relevant chefs- och eller ledarerfarenhet med verksamhetsansvar, verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning.

Dina språkkunskaper motsvarar mycket goda i tal och skrift i såväl svenska som engelska. 

Önskemål

Vi ser gärna att du har god kännedom om svensk statsförvaltning, samt regeringskansliets och EU:s arbetssätt samt utbildning med inriktning mot chef- och/eller ledarskap. Grupputvecklingsutbildning är ytterligare ett önskemål.

Följande erfarenheter är också meriterande för uppdraget:

 • arbete med miljöprövningar utifrån miljöbalk
 • arbetsmiljöarbete
 • statlig, regional eller kommunal förvaltning
 • utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning
 • arbete med kommunikationsplanering
 • strategisk planering.

Egenskaper, färdigheter och förmågor som chef och ledare på HaV

Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du kan lätt anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare bör du kunna tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Det innebär att du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.  Du ser helheten, kan prioritera och integrera olika delar av verksamheten till en helhet och har god omvärldsorientering. Vi ser också att du har förmåga att leda, planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt, du sätter upp och håller tidsramar. Likaså krävs att du har en problemlösande analysförmåga.

På Havs- och vattenmyndigheten vill vi ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap. Genom ett hälsofrämjande och inkluderande förhållningssätt skapar du arbetsglädje. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att trivas på jobbet och prestera. Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft. Du har ett kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare. Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning som utredare med förordnande som enhetschef. Start snarast enligt överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/28
Kontakt
 • Mats Svensson, 010-698 6374
Facklig företrädare
 • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2020-06-03
Sista ansökningsdag 2020-07-07