Tillbaka

Enhetschef, enheten för havsplanering

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för havsplanering

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Enhetschef, enheten för havsplanering

Beskrivning av uppdraget

Enheten för havsplanering har ett brett och viktigt uppdrag i myndighetens arbete med utveckling och införande av en svensk havsplanering. Enheten ansvarar för samordning av myndighetens arbete inom området havsplanering och kustzonsplanering, samordning och utveckling av myndighetens arbete med uppföljning av maritima strategin samt samordning av frågor om miljöteknikutveckling och blå tillväxt. Enheten är myndighetens expertfunktion i frågor som rör fysisk planering och riksintressen och ansvarar även för samordningen och genomförande av myndighetens arbete med EU:s Östersjöstrategi och EU:s marina politik samt beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde. 

Nu söker vi en engagerad chef som tillsammans med enhetens cirka 11 medarbetare vill leda enheten i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ansvaret som enhetschef omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.

Du rapporterar till chefen för avdelning för havsförvaltning och ingår i avdelningens ledningsgrupp samt myndighetens chefsgrupp.

Arbetsbeskrivning

I din roll som enhetschef är det du som leder och fördelar enhetens arbete på ett tydligt och utvecklande sätt och i nära dialog engagerar, motiverar och stödjer enhetens medarbetare. Enheten har för närvarande elva medarbetare.

Tillsammans med enhetens medarbetare och i nära samarbete med avdelningens övriga enheter utvecklar du verksamheten mot beslutade mål där digitalisering och processutveckling är viktiga verktyg.

Tillsammans med medarbetarna planerar du också samt följer du upp enhetens verksamhet och ekonomi och rapporterar till avdelningschef.

Du deltar tillsammans med avdelningens övriga chefer i ledningsgruppens arbete med ansvar för avdelningens utveckling mot beslutade mål. Du kommer att företräda enheten och avdelningen i kontakter med departement, myndigheter och övriga intressenter, såväl nationellt som internationellt.

I ditt uppdrag ingår även att du utvecklar verksamheten och medarbetare för att säkerställa att enheten långsiktigt har de kompetenser och resurser som krävs för uppdraget.

Givetvis är det du som ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten.

Arbete med digitalisering och förändring är aktuellt i myndigheten vilket ställer krav på dig som chef likaväl som att leda medarbetare i förändringssituation.

Kvalifikationer

Krav

Vi söker dig som har masterexamen och arbetslivserfarenhet av statlig, regional eller kommunal förvaltning. Du har minst 5 års bred eller djup erfarenhet av arbetsområden/funktioner som vi bedömer relevant för uppdraget. Din chefs- eller ledarerfarenhet omfattar minst två år. Det krävs att du i den rollen hanterat medarbetarsamtal, verksamhetsansvar och -planering, budgetansvar med ekonomisk uppföljning, arbetsfördelningsansvar, personalutveckling och arbetsmiljöfrågor. Uppdraget kräver även att du har god kännedom om svensk statsförvaltning samt regeringskansliets och EU:s arbetssätt.

Meriterande

Vi ser även gärna att du har ledarskapsutbildning, grupputvecklingsutbildning eller motsvarande. Följande erfarenheter är också meriterande:

 • planarbete, kommunal eller regional planering
 • samhällsplanering, havs- eller kustzonsplanering
 • samrådsprocesser
 • samhällsekonomiska analyser
 • arbete med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) eller strategiska miljökonsekvensbeskrivningar (SEA)
 • internationellt arbete
 • kommunikationsplanering
 • strategisk planering.

Personliga egenskaper, färdigheter och förmågor

Det är väsentligt att du har mycket goda ledaregenskaper med förmåga att på ett tillgängligt, lyhört, kommunikativt och involverande sätt engagera enhetens medarbetare. Du behöver även vara strukturerad och drivande med förmåga att driva beslutade processer i mål.

På Havs- och vattenmyndigheten vill vi ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap. Genom ett hälsofrämjande och inkluderande förhållningssätt skapar du arbetsglädje. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att trivas på jobbet och prestera. Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft. Du har ett kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 promenad från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning som utredare med förordnande som enhetschef. Start snarast enligt överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/77
Kontakt
 • Mats Svensson, 010-698 6374
Facklig företrädare
 • Karin Linderholm, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2020-03-10
Sista ansökningsdag 2020-03-29