Tillbaka

Enhetschef

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Vi söker dig som är trygg och erfaren i chefsrollen!

Beskrivning

Enheten för havsplanering har idag 14 medarbetare som arbetar inom området samhällsbyggnad och planering. Enheten ansvarar för myndighetens arbete inom havsplanering inklusive planarbete, arbete med framtagande av havsplaner och samrådsprocesser. Enheten bistår även med plankompetens i andra processer och arbeten  inklusive kustzonsplanering och samhällsbyggnad, är myndighetens expertfunktion i frågor som rör fysisk planering och riksintressen, ansvarar för samordningen och genomförande av myndighetens arbete med EU:s Östersjöstrategi och EU:s marina politik. 

Arbetsuppgifter

Enhetschefen ingår i avdelningens ledningsgrupp och myndigheten chefsgrupp.

Enhetschefen ansvarar för arbetet med att samordna genomförandet av EU:s havsplaneringsdirektiv i svensk förvaltning, samråd och kommunikation kring havsplanerna. Enhetschefen leder också det internationella samarbetet som rör havsplaner.

Övriga uppgifter som enhetschef är bland annat att:

 • leda och fördela arbetet på enheten på ett tydligt och lyhört sätt
 • engagera, motivera och stödja enhetens personal bidra till ett gott samarbete på enheten och mellan enheter
 • hålla medarbetar- och lönesamtal
 • främja medarbetarnas kompetensutveckling
 • säkerställa och utveckla kontakter med berörda departement, statliga, regionala och kommunala myndigheter och andra intressenter säkra kvalitet i enhetens leveranser.
 • Du verksamhetsplanerar och följer upp och redovisar den egna enhetens verksamhet.
 • Du driver även det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten.

Du verksamhetsplanerar och följer upp och redovisar den egna enhetens verksamhet. Du driver även det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning om minst  5 år (masterexamen) samt har minst 3 års arbetserfarenhet från myndighetsarbete eller som vi bedömer motsvarande. Ytterligare krav är minst 5 års chefserfarenhet samt minst 3 års erfarenhet av verksamhetsplanering och budgetarbete. Andra krav är

 

 • god kännedom om svensk statsförvaltning, samt regeringskansliets och EU:s arbetssätt
 • erfarenhet av konflikthantering
 • erfarenhet av medarbetarsamtal
 • bra kontaktnät i myndighetsvärlden såväl som inom näringslivet

Det krävs även att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

För tjänsten är det särskilt meriterande om du har planprocesskompetens och erfarenhet av planarbete samt har goda kunskaper om statsförvaltning. Vi ser även gärna att du har  erfarenhet av följande:

 • förvaltningsarbete, företrädesvis inom miljöområdet eller samhällsbyggnad
 • svensk lagstiftning, inklusive Plan- och Bygglag och Miljöbalk
 • EU:s direktiv, EU-rätt och internationellt arbete
 • verksamhetsutveckling

Har du dessutom erfarenheter av att leda kvalificerade medarbetare med specialistkompetens och strategisk kommunikation är även detta till din fördel.

Förmågor och färdigheter

Vi söker dig med goda ledaregenskaper, som är lyhörd och ser möjligheter i förändringar.

Du har integritet och förmåga att skapa samordnade processer med andra myndigheter, främst regionala, nationella och internationella samt även i viss mån lokala/kommunala, samt med näringslivet.

Som person är du trygg och stabil. Givetvis har du mycket god förmåga till samverkan, samarbete och kommunikation. För att lyckas i rollen ser vi att du även behöver vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Det innebär att du skapar kontakter och underhåller relationer. Som chef behöver du ha förmåga att leda och utveckla både medarbetare och verksamhet för att genomföra myndighetens uppdrag. Det innebär att du planerar, skapar tydlighet och förutsättningar för medarbetare att må bra och prestera på jobbet och att tar tillvara på medarbetares initiativkraft och kompetens. Det innebär också att kunna tillämpa de regleringar som styr svenskt arbetsliv och offentlig sektor. Vi menar också att det är väsentligt att du har förmåga att planera, driva, utveckla och utvärdera processer genom att använda olika typer av effektiva metodstöd och involveringstekniker. Ditt arbete präglas av ett tydligt, målinriktat, drivande och motiverande ledarskap.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett mycket utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters promenad från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning som utredare med förordnande som enhetschef. Start snarast enligt överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/22
Kontakt
 • Mats Svensson, 010-698 6374
Facklig företrädare
 • Stig Thörnqvist, OFR-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
 • Karin Linderholm, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
Publicerat 2019-05-21
Sista ansökningsdag 2019-08-15