Tillbaka

Enhetschef

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Enheten för vattenförvaltning har en nationellt samordnande roll inom vattenförvaltningen för genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, samt ett samordningsansvar för åtgärdsarbete i sjöar, vattendrag och kust för att minska negativa effekter av närsaltbelastning och miljöfarliga ämnen.

 

Vi söker dig som är trygg och erfaren i chefsrollen!

Beskrivning

Som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar med rapportering till avdelningschef.  Du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Dina uppgifter som enhetschef är bland annat att

  • leda och fördela arbetet på enheten på ett tydligt och lyhört sätt engagera, motivera och stödja enhetens personal bidra till ett gott samarbete på enheten och mellan enheter
  • hålla medarbetar- och lönesamtal främja medarbetarnas kompetensutveckling säkerställa och utveckla kontakter med berörda departement, myndigheter och andra intressenter
  • säkra kvalitet i enhetens leveranser representera myndigheten inom enhetens sakområde

Ditt uppdrag innebär bland annat att i dialog med medarbetarna leda verksamheten med utgångspunkt i myndighetens uppdrag. Du verksamhetsplanerar och följer upp och redovisar den egna enhetens verksamhet. Du driver även det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten. Du medverkar även vid myndighetens och avdelningens chefsmöten.

Ditt ansvar omfattar samordning, utveckling och genomförande av myndighetens arbete inom vattenförvaltning, inklusive vägledning- och föreskriftsarbete, direktivsarbete, rapportering till EU, åtgärdsarbete, klimatanpassning, översvämningsdirektiv, badvattendirektiv, och landsbygdsprogram.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst femårig akademisk examen med naturvetenskaplig och/eller tvärvetenskaplig inriktning samt har minst 5 års arbetslivserfarenhet med relevant inriktning för befattningen varav minst 3 år med fokus på miljöfrågor. Ytterligare krav är minst 3 års chefserfarenhet inom följande:

ansvar för verksamhetsplanering, ekonomisk uppföljning, personalutveckling och arbetsmiljöfrågor ledarerfarenhet med verksamhetsansvar, budgetansvar och arbetsfördelningsansvar verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning personalutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Det krävs även att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

För tjänsten är det särskilt meriterande om du har akademisk examen med inriktning mot miljöfrågor gärna med fokus på akvatiska miljöfrågor. Det är även till din fördel om du har utbildning inom ledarskap och kommunikation.

För att lyckas i rollen är det även lämpligt med:

  • god kännedom om svensk statsförvaltning, samt regeringskansliets och EU:s arbetssätt
  • god kännedom och erfarenhet av arbete inom myndighetens och särskilt enhetens ämnesområde erfarenhet av att leda ett förändringsarbete som berör såväl den egna verksamheten som externa samarbetspartners erfarenhet av samarbete med internationella organ inom miljöområdet.

Förmågor och färdigheter 

Som person är du trygg och stabil. Givetvis har du mycket god förmåga till samverkan, samarbete och kommunikation. För att lyckas i rollen ser vi att du även behöver vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Det innebär att du skapar kontakter och underhåller relationer. Som chef behöver du ha förmåga att leda och utveckla både medarbetare och verksamhet för att genomföra myndighetens uppdrag. Det innebär att du planerar, skapar tydlighet och förutsättningar för medarbetare att må bra och prestera på jobbet och att tar tillvara på medarbetares initiativkraft och kompetens. Det innebär också att kunna tillämpa de regleringar som styr svenskt arbetsliv och offentlig sektor. Vi menar också att det är väsentligt att du har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ditt arbete präglas av ett tydligt, målinriktat, drivande och motiverande ledarskap.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett mycket utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters promenad från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning som utredare med förordnande som enhetschef. Start snarast enligt överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/1
Kontakt
  • Mats Svensson, 010-698 6374
Facklig företrädare
  • Stig Thörnqvist, OFR-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
  • Karin Linderholm, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-04-30