Tillbaka

angelinaolsson.jpg

Direktör och avdelningschef, ny avdelning Vattenförvaltning

Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och vi har vår placering i centrala Göteborg.

Direktör och avdelningschef, Vattenförvaltning

Beskrivning

Uppdraget som direktör och chef för avdelningen för vattenförvaltning innebär att du har ansvar för att leda och utveckla avdelningens verksamhet för hållbar vattenresursförvaltning i enlighet med Agenda 2030, EU och nationella mål, strategier och regelverk samt HaV:s verksamhetsstrategi. I uppdraget ingår vattenförvaltning, biologisk mångfald, områdesskydd och miljöprövning. Du stödjer myndighetens arbete med internationellt utvecklingssamarbete. Du säkerställer samordning och ger stöd till regeringskansliet inom avdelningens ansvarsområde i nära samverkan med myndighetens ledningsstab.

I uppdraget ingår att leda och fördela arbetet inom hållbart nyttjande av vattenresurser, vattenförvaltning, biologisk mångfald, miljöprövning och tillsynsutveckling, i bred samverkan med centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Du leder avdelningens arbete och samverkar inom ditt ansvarsområde särskilt EUs ramdirektiv för vatten och art- och habitatdirektivet samt bilateral samverkan med våra grannländer och stöd till globalt arbete. Du skapar förutsättningar för samarbeten med samhällets alla aktörer särskilt inom såväl bransch- och ideella organisationer som universitet och högskolor, näringslivet och lokala aktörer.

Du samordnar utveckling och genomförandet av ett koordinerat och alltmer digitalt drivet arbetssätt för hållbar vattenresursförvaltning från ett helhetsperspektiv i förhållande till myndighetens övriga förvaltningsuppdrag.

Genom dina enhetschefer och medarbetare skapar du förutsättningar för säkrade uppdrag och resultat som hör till avdelningens verksamhetsområde och säkerställer att avdelningen har de resurser som behövs för uppdragen.

Som direktör och avdelningschef rapporterar du till generaldirektören och ingår i generaldirektörens ledningsgrupp där du arbetar strategiskt tillsammans med övriga i ledningsgruppen för att utveckla och styra myndigheten i genomförandet av dess uppdrag.

Avdelningen för vattenförvaltning som formellt bildas 1 september 2020 kommer att bestå av cirka 45 medarbetare fördelade på tre enheter:

 • Vattenmiljöenheten
 • Miljöprövningsenheten
 • Enheten för biologisk mångfald

Som stöd i att driva avdelningens arbete har du en verksamhetsutvecklare som är en del av din ledningsgrupp i övrigt bestående av avdelningens enhetschefer. Verksamhetsutvecklarens roll innebär bland annat att koordinera verksamhetsutvecklingen vid avdelningen inklusive digitalisering, och bereda underlag för löpande prioriteringsbeslut samt samarbeta med processägare och processledare för att bidra till samordnade utvecklings- och förvaltningsplaner. Du har direkt personalansvar för ledningsgruppen.

Du medverkar till gott arbetsklimat, delaktighet och samverkan med medarbetare och personalföreträdare. Du har en viktig och central roll att företräda verksamheten utåt i Sverige och internationellt.

Kvalifikationer

Krav

Vi söker dig som för uppdraget har

 • relevant akademisk examen, minst master/magisterexamen eller motsvarande
 • minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet, varav 3-5 år som chef för verksamhet inom område som vi bedömer relevant för uppdraget
 • dokumenterat goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom
 • dokumenterad erfarenhet av EU-arbete
 • god operativ erfarenhet, kompetens och förståelse för avdelningens förvaltningsområden och ett intresse att arbeta inom hela myndighetens förvaltningsuppdrag
 • dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med digitaliseringens möjligheter
 • dokumenterad operativ erfarenhet och kunskap från näringslivet och/eller civilsamhällets organisationer
 • dokumenterad erfarenhet och mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.

Din chefserfarenhet ska ha omfattat ansvar för personal inklusive arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet och det krävs att du har

 • dokumenterad ledarskapsutbildning
 • erfarenhet av att leda andra chefer
 • erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.

Meriterande

Det är till din fördel om du har

 • doktorsexamen inom relevant ämnesområde
 • dokumenterade erfarenheter om hållbar vattenresursförvaltning för olika samhällssektorers utveckling som energiproduktion, jord och skogsbruk, industri, hushåll och ekosystem från Sverige och EU
 • kunskap om forskning, utveckling och innovation för att utveckla en hållbar vattenresursförvaltning
 • dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete bortom EU.

Egenskaper, färdigheter och förmågor som chef och ledare på HaV

Du är en person med mycket god kommunikativ förmåga vilket ger dig rätt förutsättningar för att representera myndigheten i externa uppdrag i Sverige och internationellt samt i frågor med media.

Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare kan du tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Det innebär att du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.  Du ser helheten, kan prioritera och integrera olika delar av verksamheten till en helhet och har god omvärldsorientering. Vi ser också att du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, du sätter upp och håller tidsramar. Du har en mycket hög analytisk förmåga som du kan omvandla till strategiska arbetssätt för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

På Havs- och vattenmyndigheten vill vi ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap. Genom ett hälsofrämjande och inkluderande förhållningssätt skapar du arbetsglädje. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att trivas på jobbet och prestera. Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft. Du har ett kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning som direktör med förordnande som avdelningschef. Tillträde snarast efter överenskommelse. Vi kan erbjuda ett mycket utmanande och spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

Övrigt

I rekryteringen samarbetar vi med Cordovan Career.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/25
Kontakt
 • Jakob Granit, 010-698 6001
 • Stefan Rehnström, 010-698 6173
Facklig företrädare
 • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2020-05-13
Sista ansökningsdag 2020-06-08