Tillbaka

mote-pa-bredden--natalie-greppi.jpg

Direktör och avdelningschef, ny avdelning Miljöanalys

Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och vi har vår placering i centrala Göteborg.

Direktör och Avdelningschef, Miljöanalys

Beskrivning

Uppdraget som direktör och chef för avdelningen för miljöanalys innebär att du har ansvar att leda och utveckla avdelningens verksamhet inom det breda området miljöanalys i enlighet med Agenda 2030, EU och nationella mål, strategier och regelverk samt HaV:s verksamhetsstrategi. I uppdraget ingår att rättssäkert ansvara för miljöinformationsförsörjning, miljöövervakning och uppföljning av miljömål samt internationellt utvecklingsarbete.  Du säkerställer samordning och ger stöd till regeringskansliet inom avdelningens ansvarsområden i nära samverkan med myndighetens ledningsstab.

Avdelningen ansvarar för samordning, utveckling och innovation av miljöanalys i nära samarbete med avdelningen för digitalisering, avdelningen för administration och övriga förvaltningsavdelningar som ansvarar för myndighetens kärnuppdrag. Regeringsuppdraget Smartare miljöinformation har lagt grunden för denna form av samverkansstruktur då det krävs kunskap om IT-arkitektur, sekretess, säkerhets- och ägarfrågor liksom förståelse för verksamhetens behov.

Du utvecklar samhällets behov av transparent, kostnadseffektiv och rättssäker informationshantering. Uppdraget genomförs i bred samverkan med centrala myndigheter, länsstyrelser och lokala myndigheter. Du skapar förutsättningar för samarbeten med samhällets alla aktörer särskilt inom akademin, näringslivet och lokala aktörer.

Genom dina enhetschefer och medarbetare säkrar du för de leveranser som hör till avdelningens verksamhetsområde och säkerställer att avdelningen har de resurser som behövs för uppdraget.

Som direktör och avdelningschef rapporterar du till generaldirektören och ingår i generaldirektörens ledningsgrupp där du arbetar strategiskt tillsammans med övriga i ledningsgruppen för att utveckla och styra myndigheten.

Avdelningen för miljöanalys som formellt bildas 1 september 2020 består av cirka 40 medarbetare fördelade på fyra enheter:

 • Miljöövervakning
 • Miljöinformation
 • Miljöuppföljning
 • Internationell utveckling

Som stöd i att driva avdelningens arbete har du en verksamhetsutvecklare som är en del av din ledningsgrupp i övrigt bestående av avdelningens enhetschefer. Verksamhetsutvecklarens roll innebär bland annat att koordinera verksamhetsutvecklingen vid avdelningen inklusive digitalisering, och bereda underlag för löpande prioriteringsbeslut samt samarbeta med processägare och processledare för att bidra till samordnade utvecklings- och förvaltningsplaner. Du har direkt personalansvar för ledningsgruppen.

Du medverkar till gott arbetsklimat, delaktighet och samverkan med medarbetare och personalföreträdare. Du har en viktig och central roll att företräda verksamheten utåt i Sverige och internationellt.

Kvalifikationer

Krav

Vi söker dig som för uppdraget har

 • relevant akademisk examen, minst master/magisterexamen eller motsvarande
 • minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet, varav 3 - 5 år som chef för verksamhet inom område som vi bedömer relevant för uppdraget
 • dokumenterat goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom
 • dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med digitaliseringens möjligheter inom informationsförsörjning för förvaltning
 • dokumenterad erfarenhet av EU-arbete
 • god operativ erfarenhet, kompetens och förståelse för avdelningens förvaltningsområden och ett intresse att arbeta inom hela myndighetens förvaltningsuppdrag från källa till hav
 • dokumenterad erfarenhet och mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.

Din chefserfarenhet ska ha omfattat ansvar för personal inklusive arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet och det krävs att du har

 • dokumenterad ledarskapsutbildning
 • erfarenhet av att leda andra chefer
 • erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.

Meriterande

Det är till din fördel om du har

 • doktorsexamen inom relevant ämnesområde
 • dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete
 • dokumenterade erfarenheter av miljöanalys och digital miljöinformationshantering för hållbart nyttjande av vatten- och havsresurser i Sverige, EU och globalt
 • kunskap om forskning, utveckling och innovation för att utveckla en hållbar vatten- och havsförvaltning.

Egenskaper, färdigheter och förmågor som chef och ledare på HaV

Du är en person med mycket god kommunikativ förmåga vilket ger dig rätt förutsättningar för att representera myndigheten i externa uppdrag i Sverige och internationellt samt i frågor med media.

Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare kan du tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Det innebär att du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.  Du ser helheten, kan prioritera och integrera olika delar av verksamheten till en helhet och har god omvärldsorientering. Vi ser också att du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, du sätter upp och håller tidsramar. Du har en mycket hög analytisk förmåga som du kan omvandla till strategiska arbetssätt för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

På Havs- och vattenmyndigheten vill vi ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap. Genom ett hälsofrämjande och inkluderande förhållningssätt skapar du arbetsglädje. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att trivas på jobbet och prestera. Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft. Du har ett kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning som direktör med förordnande som avdelningschef. Tillträde snarast efter överenskommelse. Vi kan erbjuda ett mycket utmanande och spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

Övrigt

I rekryteringen samarbetar vi med Cordovan Career.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/26
Kontakt
 • Stefan Rehnström, 010-698 6173
Facklig företrädare
 • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2020-05-13
Sista ansökningsdag 2020-06-08