Tillbaka

Handläggare för EHFVF

Avdelningen för administration, Enheten för arkiv och service

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för administration ger stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, god intern styrning och kontroll, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet. Avdelningen består av enheterna för ekonomi, juridik samt arkiv och service.

Arkiv- och serviceenheten består av chef och 6 medarbetare. Vi arbetar med registratur och diarium, arkiv och informationsförvaltning, lokalförsörjning (avtal), lokalplanering och lokalvård, skalskydd och säkerhet samt växel och reception.

Handläggare för EHFVF

Beskrivning
Vi söker nu en handläggare med redovisningskompetens för hantering av ansökningar enligt Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

 

Arbetsuppgifter
I din roll som handläggande ekonom arbetar du med att hantera ansökningar inom EHFVF (Europeiska havs-  fiskeri- och vattenbruksfonden). Du kontrollera riktigheten i ansökningarna och tillser att myndigheten håller handläggningstider och följer det regelverk som styr hanteringen. Uppgifterna är av redovisningsekonomisk karaktär och innebär att du arbetar i system innanför och utanför myndigheten. För att uppfylla kraven på en transparent och objektiv hantering av ansökningar från fonden är hanteringen uppdelad mellan myndighetens ekonomienhet och enhet för arkiv- och service.   

Du ansvarar för kontakter med Statens Jordbruksverk i frågor om EHFVF i handläggningsfrågor samt tar fram handledning och stödmaterial till hanteringen, både avseende ansökan och utbetalning.

Du utför redovisningsekonomiska arbetsuppgifter i Statens Jordbruksverks datasystem för stödansökningar.

Vid behov stöttar du ekonomienheten i arbete med övrig redovisning och uppföljning.

Kvalifikationer
För tjänsten är det ett krav att du är redovisningsekonom eller liknande och har goda kunskaper om ekonomi och revision. Du har minst 2 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom offentlig verksamhet. Du har mycket god erfarenhet av att tolka lag- och förordningstexter och EU-förordningar samt erfarenhet av arbete med att granska ansökningar och utbetalningar av medel inom EU-fonder. Du har god erfarenhet av redovisningstekniskt arbete.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av handläggning av stödansökningar inom EU-fonder och av att arbeta med stödansökningar i Jordbruksverkets system.

Som person är du noggrann och självständig och har mycket god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat och har lätt för att arbeta i grupp.

Anställningen som är ett tillsvidare och är placerad i Göteborg. 


Enheten för arkiv- och service ansvarar för kvalificerat administrativt stöd till myndigheten, registratur, reception, arkiv- och dokumenthantering samt hantering av ansökningar ur Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/63
Kontakt
  • Niklas Örnfelt, 010-698 6093
Facklig företrädare
  • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
  • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2021-11-23
Sista ansökningsdag 2021-11-25