Lediga tjänster

Utredare inom akvatiskt områdesskydd

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2020-04-16


Utredare inom kalkning mot försurning

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2020-04-16


Utredare uppföljning av miljömål och Agenda 2030, marin inriktning

Kunskapsavdelningen, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2020-04-08