Havs- och vattenförvaltning

Avdelningen ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. 

 

Läs mer Tillbaka till startsidan

Johanna Conradsson

Johanna Conradsson

Utredare

Susanna Hogdin

Susanna Hogdin

Utredare

Marie Eriksson

Marie Eriksson

Utredare