Fiskförvaltning

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och jobbar särskilt för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Läs mer Tillbaka till startsidan