Fiskerikontroll

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och jobbar särskilt för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Läs mer  Läs mer om hur det är att arbeta som fiskerikontrollant på HaV Tillbaka till startsidan