Administration

Avdelningen ansvarar för myndighetens lednings- och verksamhetsstödjande funktioner. Syftet att stödja och säkerställa en effektiv ledning, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet. Här ingår juridiska processer, IT-processer, ekonomiprocesser och verksamhetsprocesser.

Läs mer Tillbaka till startsidan

Anton Wåhlin

Upphandlingsjurist

(Klicka för mer information)

Fredrik T Lindgren

Verksjurist

(Klicka för mer information)