Välkommen till Havs- och vattenmyndigheten!

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

 

Följ oss!

Hur är det att jobba hos oss? 

Havs- och vattenmyndigheten är en kunskapsorganisation vars samlade resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Absolut grundläggande för att arbeta hos oss är att ställa upp på myndighetens gemensamma värdegrund. HaV:s värdeord är öppna, kompetenta och ansvarstagande. Vi vill vara en god arbetsplats med ett positivt arbetsklimat där kunniga och engagerade medarbetare bidrar till att utveckla verksamheten. Därför tror vi att det är särskilt viktigt att ha helhetsperspektiv när man arbetar på Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Läs mer

Vad kan du jobba med hos oss? 

 

Du är vår främsta tillgång

Som medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten är du vår främsta tillgång och vi vill ta väl hand om dig. De förmåner du har som anställd ska bidra till att du känner dig delaktig, kan prestera och utvecklas samtidigt som du trivs och mår bra hos oss – länge. Vi erbjuder dig bland annat:

- Individuell lön
- Generösa semestervillkor
- Stöd till friskvårdsaktiviteter
- Företagshälsovård
- Subventionerad läkarvård och läkemedelsersättning.
- Flexibla arbetstider
- Löneutfyllnad vid föräldraledighet
- Löneutfyllnad vid sjukdom
- Som förälder har du rätt att gå ner i arbetstid

 

Läs mer Om att arbeta statligt

Möt våra medarbetare! 

Christopher Zimonyi

Systemutvecklare

(Klicka för mer information)

Angelina Olsson

Utredare

(Klicka för mer information)

Johanna Conradsson

Utredare

(Klicka för mer information)

Susanna Hogdin

Utredare

(Klicka för mer information)

Marie Eriksson

Utredare

(Klicka för mer information)

Anton Wåhlin

Upphandlingsjurist

(Klicka för mer information)

Fredrik T Lindgren

Verksjurist

(Klicka för mer information)

Jeanette Frykner

Kommunikatör

(Klicka för mer information)

HIP fritid

HIP är Havs- och vattenmyndighetens idrotts- och personalförening. Vi är en medlemsstyrd förening med visst bidrag från myndigheten. Vi arbetar för att alla på HaV ska trivas och må bra. Vi anordnar veckoaktiviteter som löpning, innebandy och badminton. HIP fixar också månadsaktiviteter som t ex curling, gokart, tovningskväll och beachvolley. Vi anordnar utflykter där vi till exempel paddlar kajak, rider på häst eller går på teater ihop. HIP är också huvudansvarig för HaVs vårpub och höstfest. Vi är bubblorna i läsken. Vi är ditt hemliga vadderade rum.

 

Läs mer

Från källa till hav 

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag är mångfacetterat. Vi arbetar inom flera politikområden på nationell och global nivå. Vatten- och havsförvaltning skär igenom många av samhällets sektorer. En grundläggande princip att eftersträva är koordinerad och integrerad förvaltning. Anledningen är att ekosystemen inte känner av politiska och ekonomiska gränser. Vattenpolitiken har stark koppling till havspolitiken och ska ses som en helhet från källan till hav.

 

Läs hela verksamhetsstrategin här

Vilka är vi på HaV?

Havs- och vattenmyndigheten arbetar aktivt för att vara en jämställd arbetsplats. Ett exempel är att bland våra drygt 300 medarbetare är 55 procent kvinnor och 45 procent män. Av alla våra chefer är 50 procent kvinnor. De flesta arbetar som utredare eller handläggare, men här finns också fiskerikontrollanter, systemutvecklare, kommunikatörer och jurister för att nämna några.

Vårt arbetssätt

  • Vi jobbar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare
  • Vi har effektiva former för kompetensutveckling och kompetensöverföring och uppmuntrar intern rörlighet
  • Våra chefer kompetensutvecklar sig regelbundet och vi ger dem förutsättningar att ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap.
  • Vi bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och skapar en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
  • Genom samverkan tar vi gemensamt ansvar för myndighetens utveckling och skapar ett gott arbetsklimat.
  • Genom lönebildning med medarbetarnas och verksamhetens resultat i fokus får vi sakliga och jämställda löner.
  • Vi vill erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och attraktiva anställningsvillkor för våra anställda

 

Mer om våra arbetssätt

 

Karriär och praktik

Det är många som vill arbeta hos oss och det är vi glada för!

Vi får ofta frågor om rekrytering, examensarbeten, praktikplatser, sommarjobb och utbildningsfrågor. I dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda sommarjobb eller praktikplatser på HaV.

Klicka på länken och läs mer! Här svarar vi på de vanligaste frågorna som kommer till oss

 

Mer om praktik

Trustcruit

Vi använder Trustcruit för att mäta upplevelsen hos dig som söker jobb på Havs- och vattenmyndigheten. Vi ser det som en kvalitetsstämpel mot de kandidater som väljer att söka jobb hos oss.

För oss på HaV innebär rekrytering att skapa relationer. Du kanske inte är en av våra medarbetare ännu, men är kallad på en intervju. Vi vill gärna att du ska behålla intresset för HaV och vi vill visa att du är viktig för oss. Genom att använda Trustcruit kan vi få reda på hur vi kan förbättra oss, så att vi kan ha goda relationer även i framtiden.

När du varit på intervju hos oss får du svara anonymt på några korta frågor om vad du tycker om rekryteringsprocessen på HaV. Vi hoppas du har känt dig väl omhändertagen genom hela rekryteringsprocessen och att du lämnar den med en positiv bild av vår myndighet. Antingen som ny medarbetare eller förhoppningsvis vill du söka jobb hos oss igen eller tipsa vänner om HaV.

Vi värnar om dig och dina personuppgifter!

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

 

Läs mer om hur HaV behandlar dina personuppgifter här.

Sök lediga jobb

Senior Databasutvecklare

Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2022-06-12


Utredare inom marin miljöövervakning

Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Vikarie upphandlingsjurist

Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Utredare inom miljöprövning och tillsynsvägledning

Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Utredare marint skräp inom internationell havsmiljöförvaltning

Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Processledare inom havsförvaltning - inriktning marint skräp

Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Verksamhetsutvecklare

Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Fotograf: Natalie Greppi

 

 

 

Hav- och vattenmyndigheten

Gullbergs Strandgatan 15

Göteborg

 

havochvatten@havochvatten.se

010-698 60 00